Katt

Kort beskrivelse av hva som befinner seg på denne siden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam volutpat ultrices felis, vel fringilla nunc accumsan ut.

Urinveisproblemer (FLUTD)

Hva er FLUTD? FLUTD står for Feline Lower Urinary Tract Disease, oversatt til norsk kaller man det ”sykdommer i nedre…

Les mer »

Tannhelse hos katt

Tannproblemer hos katt er noe vi ofte ser, men som dessverre kan være vanskelig å oppdage. Katten har ikke så…

Les mer »

Kastrering / Sterilisering

Hunnkatt   Hvorfor sterilisere? Ved sterilisering blir kattens forplantningsorganer (eggstokker/livmor) fjernet. Derfor er dette en 100% effektiv prevensjonsmetode, i motsetning…

Les mer »

Info om kattunger

Fóring: Energi og næringsbehovet er større for kattunger i vekst enn hos en fullvoksen katt. Viktig å gi spesielt fór…

Les mer »

Mikrochipmerking av katt

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkete dyr. Aksjeselskapet…

Les mer »

Problemadferd og avvikende adferd hos innekatter

Grunn til adferden og mulige løsninger   Begrep: Problemadferd – En adferd et dyr utviser som eier anser som et…

Les mer »