ID-merking

ID-merking med chip er en enkel, rask og sikker metode for å bekrefte eierskap til et dyr. I tillegg er det en god forsikring for å få dyret hjem om det skulle bli borte, eller at eier får beskjed om det skulle hende dyret noe mens det er ute på egen hånd.

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og kan sammenlignes med å få en vaksine. Metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip.

Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger katten resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på nakken. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt.

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), hunde- og katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser.

Id-merking sikrer at eier kan oppspores. Hvert år kommer et ukjent antall dyr bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, mens noen få blir stjålet. Mange bortkomne dyr blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren.

ID-merking blir stadig vanligere. Dette skyldes både krav fra myndighetene, f.eks. i forbindelse med utenlandsreiser og økt bevisstgjøring blant eiere om fordelene ved ID-merking. En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold.

Les mer om ID-merking på hund og katt her.