ID-merking

ID-merking med chip er en enkel, rask og sikker metode for å bekrefte eierskap til et dyr. I tillegg er det en god forsikring for å få dyret hjem om det skulle bli borte, eller at eier får beskjed om det skulle hende dyret noe mens det er ute på egen hånd.

ID-merking med chip er en enkel, rask og sikker metode for å bekrefte eierskap til et dyr. I tillegg er det en god forsikring for å få dyret hjem om det skulle bli borte, eller at eier får beskjed om det skulle hende dyret noe mens det er ute på egen hånd.

Microchipen er en liten, glatt elektronisk brikke, omtrent på størrelse med et riskorn. Den blir plassert under dyrets hud i nakken. Det er en kjapp, enkel og relativt smertefri prosedyre, og når chipen er på plass vil den ikke plage dyret på noen måte. ID-merking gjøres ofte i forbindelse dyrets første vaksine. Alle reinrasede hunder, som er registrert hos Norsk Kennelklubb, er chipmerket før de reiser fra oppdretter.
Hver chip har et unikt 15-sifret nummer som er laget i en database, og korresponderer med dyrets navn og eierinformasjon. I Norge er det DyreID som er den primære aktøren for digital identifisering av dyr. Sørg for å melde fra til databasen om det gjøres endringer, for eksempel ved flytting, endring av telefonnummer eller ved eierskifte. Dette gjøres via MinSide.
Ved utenlandsreiser det det lovpålagt at dyret er chipmerket. Det er i tillegg krav om chipmerking om dyret skal delta på forskjellige arrangementer, prøver, utstillinger o.l. Forsikringsselskaper krever ofte at dyret er chipmerket.
For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Avlesere finnes på tollstasjoner, hos politiet og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber ofte egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), hunde- og katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser.

Les mer om ID-merking på hund og katt her.