Mikrochipmerking av katt

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkete dyr. Aksjeselskapet Dyreidentitet AS ble stiftet i denne forbindelse. Det er per 01.01.2006 808 veterinærer over hele landet tilsluttet selskapet-

Per 2015 er ca 550.000 norske hunder og katter blitt merket med mikrochip – 220.000 katter og 330.000 hunder.

Denne formen for identitetsmerking har fått stor utbredelse på svært kort tid. Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger katten resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine .

 

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser.

 

Hvorfor mikrochip?

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip. Den viktigste ulempen er avhengigheten av spesialutstyr for avlesning av ID-nummeret. Dette kan oppveies ved å feste et merke med informasjon om at katten er ID-merket til halsbåndet

 

Fremtidsutsikter

I fremtiden kan det bli mulig å lagre helseinformasjon i mikrochipene som benyttes til å ID-merke katter. Dermed vil det være mulig for en veterinær ved hjelp av en avleser å hente opp hele kattens sykehistorie, behandlinger, medisinering osv. uavhengig av hvor katten tidligere er blitt behandlet. Dette bør i fremtiden kunne gi betydelige gevinster i arbeidet for å fremme katteavl og -helse. Alle eiere oppfordres derfor til å få kattene sine ID-merket. Ved å sørge for at din katt blir ID-merket sikrer du muligheten for at den kan identifiseres og lettere gjenfinnes dersom den kommer bort, samtidig som den oppfyller krav i forbindelse med bl.a. utenlandsreiser og sykdomsregistrering.

 

Hvorfor bør katter ID-merkes?

Id-merking sikrer at eier kan oppsporesHvert år kommer et ukjent antall katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, mens noen få blir stjålet. Mange bortkomne katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede kattere blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at katten er død enn å leve i det uvisse.

 

ID-merking av katter blir stadig vanligere

Dette skyldes både krav fra myndighetene, f.eks. i forbindelse med utenlandsreiser og økt bevisstgjøring blant katteeiere om fordelene ved ID-merking. En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at katten er ID-merket. I fremtiden vil dette sannsynligvis bli et krav.

 

Europa

Fra 1. mai 1994 ble grensene til Europa åpnet som et ledd i EØS-avtalen. Alle som ønsker å bringe katten sin med på ferie, utstillinger, konkurranser eller paringer i EU/EFTA land kan gjøre dette uten fire måneders karantene ved hjemkomst. Forutsetningene er at spesifiserte krav til bl.a. vaksinasjon, måling av rabiestiter, antiparasittbehandling og ID-merking er oppfylt.