Vaksinering

Ved å vaksinere kjæledyret ditt forebygger du mot flere infeksjonssykdommer på en rimelig og effektiv måte.

Ved fødsel har kattunger og valper ingen antistoffer, dette får de i den første perioden fra råmelken av moren. Hvis moren er vaksinert vil råmelken inneholde disse antistoffene og valpene og kattungene vil være beskyttet de første leveukene.

Når valper er 8 uker og kattunger er 12 uker anbefales første vaksine, med en revaksine etter 3-4 uker. Ett år etter anbefales det en revaksine til, for å opprettholde god beskyttelse.
Les mer på bunnen om anbefalt vaksineprogram.

Sykdommer det vaksineres mot

Hund

Valpesyke (distemper)

Valpesyke er spesielt dødelig for valper. Viruset gir feber, hoste, oppkast og diare, og kan også gi nervøse symptomer. Valpesyke er ikke registrert i Norge de siste 20 årene fordi hundebestanden er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

Parvovirus

Beskytter mot parvovirus som er et virus som angriper tarmslimhinnene og gir blodig diare. Hos valper kan hjertet også bli infisert. En infeksjon av parvovirus hos en uvaksinert hund er ofte dødelig. Viruset er sjelden i Norge, men vi har hatt flere tilfeller på Steinkjer.

Smittsom leverbetennelse (hepatitt)

Smittsomleverbetennelse er forårsaket av et virus som angriper leveren. Symptomene er slapphet, feber, magesmerter, oppkast og diare, og viruset kan noen ganger føre til gulsot. Viruset er sjelden, men ble påvist på en hund på Støren i 2005 og flere hunder på Østlandet i 2017. Vanlig vaksinering beskytter mot viruset.

Kennelhoste (parainfluensa)

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og kan være forårsaket av virus og/eller bakterier. Det er en meget smittsom sykdom som ofte sprer seg der mange hunder er samlet. Sykdommen er i seg selv ikke farlig. Hunden har vanligvis ikke nedsatt allmenntilstand, og infeksjonen går normalt over i løpet av noen dager eller et par uker. Hunden bør holdes i ro så lenge den hoster, og man bør følge med om hunden bli slapp eller får feber (over 39 grader). Sykdommen kan utvikle seg til en bronkitt eller lungebetennelse, og man bør da få undersøkt hunden av en dyrlege. For å forebygge kennelhoste må hunden vaksineres årlig. Særlig for hunden som omgås andre hunder eller bor i områder med mye hunder. Ettersom vaksinen ikke beskytter mot kennelhoste forårsaket av bakterier, er ikke vaksinen noe garanti mot kennelhoste, men kan sees på som et forebyggende tiltak.

Katt

Kattepest (felint parvovirus)

En type parvovirus som kan ramme alle kattedyr, og er meget smittsomt. Viruset fører til infeksjon i mage-tarmkanalen, immunforsvaret og nervesystemet.
Symptomer er nedsatt matlyst, nedsatt allmentilstand, vandig og blodig diaré samt oppkast.
Hvis katten er drektig frarådes det å vaksinere katten mot kattepest med en vaksine med levende svekkede virus, da det kan føre til fosterskader.

Smittsom luftveisinfeksjon (rhinotracheitt)

Calicivirus

Calicivirus er en av to ofte sette virus i forbindelse med luftveisinfeksjoner hos katt.
Symptomer på calicivirus er feber, øyekatarr, utflod fra nese, nysing og sårdannelser i munnen. Katten kan også få lungebetennelse som en sekundær lidelse.

Herpesvirus

Herpes er det andre oftest sette viruset i forbindelse med luftveisinfeksjoner hos katt.
Symptomer er øyekatarr, utflod fra øyne, nysing, utflod fra nese, sikling, nedsatt allmentilstand, feber, nedsatt matlyst og hoste i noen tilfeller.

Anbefalt vaksineprogram

Hund

  • 8 uker: Fullvaksine
  • 12 uker: Fullvaksine
  • 16 uker: Fullvaksine
  • År 1: Fullvaksine (gjentas hvert 3. år)
  • År 2 og 3: Kennelhostevaksine (gjentas i årene mellom fullvaksiner)

Katt

  • 12 uker: Fullvaksine
  • 15-16 uker: Fullvaksine
  • År 1: Fullvaksine (gjentas hvert 3. år)
  • År 2 og 3: Vaksine mot luftveisinfeksjoner (gjentas i årene mellom fullvaksiner)

Spør oss gjerne hvis du trenger råd eller veiledning om vaksinering av ditt kjæledyr. Vi hjelper deg gjerne.