Røntgen og ultralyd

Bildediagnostikk med røntgen og ultralyd kan utføres på dyr i våken tilstand så lenge dyret er rolig. Enkelte undersøkelser, som for eksempel HD- og AD-røntgen for avlesning til NKK krever at dyret må bedøves.

Før en røntgenundersøkelse ønskes det at dyret har blitt luftet godt i forkant, slik at det ikke ligger for mye urin eller avføring som kan være i veien på bildet.
Ved en ultralydundersøkelse er det ønskelig at dyret ikke har mye avføring i magen, men det kan ofte være en fordel at dyret har litt urin i blæren. Dette er fordi blæren er lett å finne med ultralyd, og man kan bruke denne som et utgangspunkt for å finne andre indre organer lettere.
Begge formene for bildediagnostikk brukes for å kunne se indre organer på dyr, samt at røntgen kan brukes til å undersøke bein.

Begge formene er smertefrie i seg selv, men om dyret har smerter i utgangspunktet vil vi enten gi smertestillende eller bedøve dyret før undersøkelsen for å få best mulige bilder uten at det blir ubehagelig for dyret.
Selve undersøkelsen går ganske raskt, ut fra hvor mange bilder som tas, og avlesningen av bildene skjer umiddelbart etter bildetaking.

Røntgenbilder opptas ved hjelp av et røntgenapparat. Et røntgenapparat utskiller små mengder stråling ved hvert bildeopptak, som gjør at man må bruke sikkerhetsutstyr når man er med på undersøkelsen, og det frarådes at blant andre gravide utsettes for røntgenstråler.
Røntgenbilder tas alltid i minst to posisjoner/plan, da bildene blir todimensjonale – og forskellige vinkler vil totalt sett gi en bedre indikasjon på hvordan det ser ut.

Selv om røntgenapparatet utskiller små mengder stråling ved bildetaking er ikke dette en fare for dyret så lenge man ikke tar for mange bilder. Strålingsfaren øker med antall bilder, og gjennom et dyrs liv vil det uansett være en lav mengde stråling den utsettes for fra en røntgenundersøkelse.

Ultralyd brukes særlig der vi ønsker å se på indre organer og bløtvevsstrukturer som ikke er dekket med bein. Man kan blant annet se etter muskelskader og skader på sener med ultralyd.
Ultralyd er en skånsom form for undersøkelse, det utskilles ikke stråling og man trenger ikke beskyttelsesutstyr for denne undersøkelsen.
Ultralyd brukes også ofte for å ta ut urinprøver direkte fra blære.