Katt

Diverse råd og informasjon om katt.

Urinveisproblemer (FLUTD)

Hva er FLUTD? FLUTD står for Feline Lower Urinary Tract Disease, oversatt til norsk kaller man det ”sykdommer i nedre…

Les mer »

Tannhelse hos katt

Tannproblemer hos katt er noe vi ofte ser, men som dessverre kan være vanskelig å oppdage. Katten har ikke så…

Les mer »

Kastrering / Sterilisering

Hunnkatt   Hvorfor sterilisere? Ved sterilisering blir kattens forplantningsorganer (eggstokker/livmor) fjernet. Derfor er dette en 100% effektiv prevensjonsmetode, i motsetning…

Les mer »

Info om kattunger

Fóring: Energi og næringsbehovet er større for kattunger i vekst enn hos en fullvoksen katt. Viktig å gi spesielt fór…

Les mer »

Mikrochipmerking av katt

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkete dyr. Aksjeselskapet…

Les mer »

Problemadferd og avvikende adferd hos innekatter

Grunn til adferden og mulige løsninger   Begrep: Problemadferd – En adferd et dyr utviser som eier anser som et…

Les mer »