Fryktfri håndtering

Mange dyr opplever besøk hos veterinæren som svært stressende, særlig de som ikke har fått tilstrekkelig tilvenning fra ung alder eller de som ikke har vært her så mange ganger før.

Høyt stress hos dyrene kan over tid komme til syne som at hunden vegrer seg mot å gå inn i klinikken, katten er livredd for reiseburet eller at dyret utagerer under behandlingen. Dette ønsker vi å unngå, derfor setter vi fryktfri behandling og håndtering i fokus hos oss. Vi ønsker at alle våre kunder skal være sikre på at deres kjæledyr er i gode hender og vi arbeider derfor etter frykt-fri-prinsippene i vår klinikk.

Hva er fryktfri håndtering?

Dette innebærer at vi håndterer ditt dyr på en måte som reduserer stress og frykt, både for dette besøket og for kommende besøk. Vi er rolige i vår tilnærming og bygger opp trygghet og tillitt i dyret for å unngå utvikling av frykt og angst for håndtering i fremtiden. Hos oss bruker vi god tid der vi kan, og gir dyret pauser underveis hvis vi ser at det er behov for det. Vi belønner med godbiter eller leverpostei og roser dyret, for å forsterke sammenhengen mellom positiv belønning og alle besøk hos oss. 

Våre ansatte unngår å fiksere dyret så langt det lar seg gjøre, og unngår tvang der det er mulig. Er det behov for det, kan vi også bedøve dyret for å få gjort de undersøkelsene vi må, uten at dyret blir alt for redd og stresset. Enten det er snakk om kloklipp, pelsstell, undersøkelser eller behandlinger/operasjoner, så vil vi gjøre det så trygt for dyret ditt som mulig. Vi vil være et sted som de ikke er redde for å komme tilbake til!

Redusert stress i håndteringen er bra både for dyrene, eierne og oss som jobber her. Hos oss møter du veterinærer, dyrepleiere og klinikkassistenter som har fått opplæring i dette både gjennom sin utdanning og gjennom kollegialt sammarbeid, og vi sikrer dermed implementering av frykt-fri behandling hos alle våre ansatte. Vi vil også i fremtiden fortsette å utvide våre kunnskaper innen dette temaet med videre kursing. 

 

Alt dette er noe som er lurt å starte med i tidlig alder, slik at dyret venner seg på det tidligst mulig. 

For fryktfrie besøk for katter har vi mange gode råd å komme med, som du kan lese mer om her
Fryktfri kloklipp og tilvenning til kloklipp kan du lese mer om her. 

Spør oss gjerne hvis du trenger veiledning eller har spørsmål om fryktfri håndtering. Vi hjelper deg gjerne.