Oppstalling

Dersom dyret ditt trenger oppstalling for overvåkning, får du kyndige øyne og hender til å passe ditt kjæledyr hos oss.

Hospitalisering skjer i størst grad etter operasjoner og andre behandlinger som gjøres hos oss, men vi kan også ta imot dyret ditt for opptalling dersom du ikke har mulighet til dette selv.

Våre oppstallingsfasiliteter er delt opp i eget rom for hund og katt, skjermet fra eventuell støy fra andre steder i klinikken. Glassvegg inn mot dyrene gjør at vi lett kan holde et øye med de uten å forstyrre de dersom de hviler eller på annet vis trenger ro.

Alle våre ansatte tar post-operativ behandling på alvor, og følger med på dyrets allmentilstand, temperatur, om det har smerter m.m., slik at vi tidlig kan iverksette tiltak slik at dyret ditt er mest mulig komfortabelt mens det er hos oss.

Spør oss gjerne hvis du har spørsmål angående hospitalisering hos oss. Vi hjelper deg gjerne.