Kastrering av katt

En ukastrert katt kan fort få mange avkom. I løpet av tre år kan en fertil hunnkatt formere seg til 20 000 katter. I Norge finnes det i dag flere titusener hjemløse katter. For å unngå å bidra til enda flere, velger mange å kastrere katten sin. Da forsvinner kattens seksualdrift, og adferden som følger med.

Det er også  flere gode grunner for å kastrere den.  Det er gunstig både for kattens egen helse, men også for samfunnet ved at antallet uønskede paringer og hjemløse katter reduseres.

 

Hvorfor kastrere?

En av hovedgrunnene til å kastrere både hannkatter og hunnkatter er selvfølgelig å unngå uønskede kattunger, hos enten deg selv eller naboen (eller utendørs). At hunnkatten bør ha ett kull før den kastreres, er bare en myte. Det samme gjelder for påstanden om at hannkatter ikke lengre er “Mann” hvis den blir kastrert. 

Ved kastrering blir kattens forplantningsorganer (eggstokker og livmor/testikler) fjernet. Derfor er dette en 100% effektiv prevensjonsmetode, i motsetning til p-piller for hunnkatter som det er lett å glemme, eller som katten kan kaste opp igjen.

En stor fordel ved kastrering av hunnkatter er at du også reduserer utvikling av brystkreft (jursvulster) hos katten. Dette er i sterk kontrast med p-pillen, som gir økt risiko for jursvulster, sukkersyke og livmorbetennelse. Siden livmoren fjernes vil katten heller ikke kunne få livmorbetennelse. Virus som FIV (kattens AIDS-vius ) og FeLV overføres via seksuell omgang og bittsår, og sterilisering er derfor med på å beskytte katten din mot disse sykdommene også.

Hunnkatter som ikke er kastrert, får løpetid ved jevne mellomrom, gjennomsnittlig hver tredje uke i paringssesongen. Når paringssesongen er, varierer med geografi og klima, men her til lands varer den hovedsakelig fra januar til sen høst.

Hannkatter kan vandre langt på leting etter hunnkatter i løpetid. Dette øker sjansene for påkjørsel, at de går seg vill eller at de får skader fra slagsmål med andre katter når de er ute på vandring. Ved kastrering blir produksjonen av kjønnshormoner i testiklene borte, slik at hannkatten ikke har det samme behovet for å patruljere nabolaget og forsvare/urinmarkere reviret sitt. Du får som regel en mer hjemmekjær katt, og slipper stadige konfrontasjoner med nabokattene med bittsår som resultat. Samtidig unngår du urinmarkering innendørs, og naboene slipper å høre på nattlige «serenader».

 


Når bør man kastrere katten sin?

Kastrering er et rutineinngrep som utføres når katten er ca. 5-6 mnd (eller over 2kg). I enkelte tilfeller kastrerer vi også tidligere, men vi ønsker at katten har passert 2kg i vekt. Det er ingen begrensning i alder oppad, men den forebyggende effekten med hensyn til brystkreft hos hunnkatter er best når katten er ung, og helst før første løpetid. Hos hankatter kan kastrering før kjønnsmodning minimere markeringsadferd.

Hos store katteraser anbefaler vi å vente med kastrering til ett års alder. Store katteraser som Maine coon-katter har høyere forekomst av hofteleddsdysplasi enn andre katter. Vekstplaten i lårhodet hos katter lukker seg ved mellom 8 og 14 månedres alder. Ved tidlig kastrering er store katteraser og i særdeleshet maine coon katter, disponert for slipped physis da de enda ikke er ferdig utvokst. Dette er et brudd/forskyvning i vekstlinjen, som ikke alltid oppdages når det skjer, men som vil gi hofteleddsforkalkninger og smerter på sikt.

Et forebyggende tiltak mot slipped physis er å vente med å kastrere katten til den er fylt ett år, da er det større sjanse for at vekstplaten har lukket seg skikkelig. Tidlig kastrering hos disse rasene fører til økt lengdevekst og senere lukking av vekstplatene. Les mer om HD hos katt her.

Kastrering er ellers et enkelt og trygt inngrep så lenge katten er frisk.

 

 

Forberedelser hjemme før operasjonen

Katten skal ha redusert mengde fôr dagen den skal opereres. Sett gjerne bort maten ca. kl 22:00 kvelden i forveien. Vann kan de få ha helt frem til inngrepet. Vi gir beskjed ved timebestilling hvis det er andre ting vi må ta stilling til i forkant av operasjonen. 

Det er også viktig at reisen til klinikken er så trygg som mulig. Les mer om veterinærbesøk med katten her. 

 

kastrering av hannkatt

Dette inkluderer:
• Forundersøkelse / helsesjekk
• Narkose
• Varme og overvåkning under og etter operasjonen.
• 2 typer smertestillende
• Kvalmestillende
• Lokalbedøvelse
• Sårkontroll 2-3 dager etter operasjonen ved behov
• Infomappe og smaksprøve på fôr for kastrerte katter.


Inngrepet hos hannkatter

Katten bringes inn om morgenen til en preoperativ helsesjekk. Vi gir først en bedøvende sprøyte samt smertestillende, og når den sover forberedes operasjonsstedet sterilt. Selve inngrepet utføres med  overvåkning av en dyrepleier. Testiklene fjernes gjennom et lite snitt i pungen. Strengene til testiklene knytes over for å unngå blødning. Etter operasjonen hviler katten i et bur på en varmematte, og blir hos oss til den er trygt ute av narkosen. Vi gir også enda en smertestillende injeksjon.

 

Etter operasjonen hos hannkatter

Såret etter operasjonen gror som regel problemfritt hos hannkatter og lukker seg i løpet av 2-3 dager. Det er vanligvis ikke behov for en sårkontroll og siden vi ikke syr under operasjonen, er det ikke behov for noen stingfjerning heller. Ved behov for sårkontroll, er dette selvfølgelig inkludert i prisen for kastrering. 

Det er en anbefalt å holde hannkatten inne i minst to dager etter operasjonen, slik at såret får gunstige betingelser for å gro.

Vi sender med resept på smertestillende til bruk hjemme, i to dager etter operasjonen. 

 

kastrering av hunnkatt

Dette er inkluderer:
• Forundersøkelse / helsesjekk
• Narkose med oksygenbehandling
• Varme og overvåkning under og etter operasjonen.
• 2 typer smertestillende
• Kvalmestillende
• Lokalbedøvelse
• Sårbeskytter (body og evt skjerm)
• Intravenøs væskebehandling
• Sårkontroll 2-3 dager etter operasjonen
• Stingfjerning 14 dager etter operasjonen
• Infomappe og smaksprøve på fôr for kastrerte katter.

Inngrepet hos hunnkatter

Katten bringes inn om morgenen til en preoperativ helsesjekk. Vi gir først en bedøvende injeksjon, samt smertestillende. Selve inngrepet utføres under full narkose med overvåkning av en dyrepleier.Det blir et ca. 2 cm stort snitt i huden midt på magen, og eggstokker samt livmor fjernes. Såret lukkes med sting. Etter operasjonen hviler katten i et bur på en varmematte, og overvåkes av oss frem til den er våken nok til å reise hjem. Vi setter på en sårbeskytter slik at katten ikke kommer til operasjonsåret og slikker. 

Etter operasjonen hos hunnkatter

Såret etter operasjonen gror som regel problemfritt hos hunnkatter også, dog noe saktere da det er et  større sår enn hos hannkatter, og på en mer utsatt plass på kroppen. Vi tar en sårkontroll 2-3 dager etter operasjonen for å se at alt gror fint. Under kastrering av hunnkatter syr vi, så det er derfor nødvendig med stingfjerning etter 14 dager. Sårbeskytteren skal katten ha på seg frem til stingfjerning og katten skal også holdes inne til sting er fjernet. 

I den første tiden etter operasjonen bør katten spise et næringsrikt fôr som inneholder ekstra proteiner (byggesteiner) til sårhelingen.

Vi sender med resept på smertestillende til bruk hjemme, i tre dager etter operasjonen. 

Brystkreft hos hunnkatter

En viktig grunn til å kastrere hunnkatter er den forebyggende effekten på utvikling av brystkreft. Jursvulster ses nesten utelukkende hos hunnkatter som ikke er kastrert, og katter som får p-piller har økt risiko for å utvikle jurkreft. Om lag 80-85% av disse svulstene er ondartet. Dersom man oppdager en kul i juret hos katten er det viktig at man oppsøker en veterinær slik at katten kan komme under behandling raskest mulig.

Kastrering før første løpetid (altså før 6-7 mnd alder) har vist seg å ha best forebyggende effekt på jurkreft.

 

Hjemme etter operasjonen

Når katten er hjemme igjen bør den få ligge et lunt og rolig sted der den kan slappe av. Bedøvelsen går gradvis ut av kroppen så den kan virke noe påvirket fortsatt. Den kan ha litt problemer med blærefunksjonen samme kveld, slik at den kan tisse på seg. Dette er normalt.

Det skal ikke blø fra såret. Dersom dette skulle skje, er det en blodåre som har åpnet seg, og du må da kontakte dyrlege slik at blødningen blir stoppet.

Katten skal ikke slikke på operasjonssåret, det kan da bli betennelse i såret. Derfor sender vi med body/krage til hunnkatter. Hannkatter er som regel ikke like opptatt av såret etter operasjon, men hvis din katt slikker mye på operasjonssåret bør man eventuelt bruke en krage. Såret skal være tørt og rent, uten væsking.

Fôring av sterilisert katt

Katter som er sterilisert vil kunne ha lettere for å legge på seg, og en bør være nøye med å regulere energiinntaket i forhold til aktivitetsnivået. Katten skal holde vekta nede. På grunn av lavere energiomsetning etter at kjønnshormoner er fjernet, synker energibehovet med 30%. Vi anbefaler å bruke fôr som er regulert i energinivå (lavkalori) og beregnet på steriliserte katter. Spør oss gjerne hvis du har spørsmål om fôring.

Ved steriliseringen får du med deg en prøve på et fôr som forebygger at disse problemene oppstår, og er noe som katten bør få hele livet.