Vaksiner til katt

Kjernevaksiner er vaksiner som anbefales for alle kjæledyr i Norge. I tillegg finnes tilleggsvaksiner som blir anbefalt til noen grupper av dyr eller i gitte situasjoner (f.eks ved reise). 

Katter bør vaksineres årlig for at det skal dannes antistoffer, som beskytter katten mot noen smittsomme sykdommer og slik at vi forhindrer at andre katter smittes.

Ved hver vaksine hos oss foretas også en grundig helsekontroll hvor kattens helse gjennomgås. Her ser vi på både tenner og munnhule, øyne, ører, pels, ledd, hjerte og lytter på lunger. Dette er et viktig besøk, siden begynnende plager og sykdommer kan oppdages og eventuell behandling kan settes i gang.

Kjernevaksine til katt er gjerne en trippelvaksine mot «katteinfluensa» (calicivirus og herpesvirus) og kattepest (panleukopenivirus). Egen to-komponentvaksiner mot «katteinfluensa» finnes også. En tetravaksine der tilleggsvaksinekomponentene mot Klamydia er inkludert er også vanlig i Norge.

 

Kjernevaksiner til katt

Nobivac Tricat Trio

Beskytter mot felint calicivirus (FCV) og felint herpesvirus type 1 (FHV) og felint panleukopenivirus (FPLV). Denne gjelder i 1 år for FCV og FHV, og 3 år for FPLV.

 
Nobivac Ducat

Baskytter mot felint herpesvirus type 1 (FHV) og felint calicivirus (FCV). Denne gjelder i 1 år.

 

Hva vaksinerer vi mot?

Calicivirus (FCV)

Felint calicivirus forårsaker FCV der vanlige symptomer inkluderer sekret fra nesen, gingivitt og munnsår.
Det er et nakent virus, noe som betyr at det er relativt motstandsdyktig i det ytre miljøet, og det er vanskelig å bli kvitt. Etter infeksjon kan det ta alt fra noen få uker, til noen få måneder før en katt blir helt frisk. Det smitter direkte mellom katter og via mennesker som klapper katter og ikke vasker hendene.

 

Felint herpesvirus type 1 (FHV)

Felint herpesvirus påvirker øynene i form av konjunktivitt og hornhinnesår, samt forårsaker sekret fra nesen. Det er forårsaket av felint herpesvirus type 1 (FHV-1) og katter blir smittet ved direkte kontakt med viruset. Viruspartikler blir kastet via kattens spytt, samt eventuelle nese- eller øyesekresjoner. Felint herpesvirus kan også overføres fra mor til kattunge.

 

Felint panleukopenivirus (FPLV)

Felint panleukopenivirus forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus FPV). Symptomer på dette er feber, slapphet, manglende matlyst, oppkast og diaré. Felint panleukopenivirus kan være dødelig, spesielt for kattunger og uvaksinerte katter. Hos drektige katter kan det medføre abort. Viruset smitter enten ved direkte kontakt fra katt til katt, eller indirekte. Viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve lenge i miljøet.

 

Eksempel på et vaksineprogram

Vi anbefaler at de første grunnvaksinene gis når de er 12 uker, 16 uker, så igjen ved kastrering (ca. 4-6 måneder) og deretter årlig. 

Hvis katten ikke er vaksinert før kastrering, er det gunstig å gjøre dette samtidig. Da trenger de to grunnvaksiner med 3-4 ukers mellomrom og deretter årlig vaksine.

Grunnvaksine 1: Nobivac Tricat Trio
Grunnvaksine 2 (etter 3-4 uker) : Nobivac Tricat Trio
Etter 1 år: Nobivac Ducat
Etter 2 år: Nobivac Ducat
Etter 3 år: Nobivac Tricat Trio osv…

Kattunger som kommer fra plasser med høyere smittepress, f.eks kattunger som er født ute, som bor med andre utekatter, har bott på katteinternat eller de som ikke har fått antistoffer fra mor via morsmelk, bør vaksineres ved 7-8 uker, 12 uker og 16 ukers alder (deretter årlig), for å sikre deres beskyttelse i ung alder.

 

Tilleggsvaksiner

Vaksinering utover kjernevaksine vurderes ut ifra smitterisiko for det enkelte dyret.

Klamydofilia

Hvis en katt har symptomer som passer med Klamydofilia og katten lever i et miljø der det er en god del katter, er vaksinasjon anbefalt. Det er ikke en generell anbefaling om vaksinering mot Klamydifila. Denne komponenten kan inngå i kombinasjonsvaksiner med grunnvaksinekomponentene.

 

Leukemivirus

Leukemivirusvaksine for katt finnes, men smittepresset er per i dag ansett som svært lavt i Norge og denne anbefales derfor ikke.

 

For katter på utenlandsreise

Rabiesvaksine

For reise utover Sverige er det påbud om rabiesvaksine for å returnere til Norge. Lovverket krever revaksinering innen det har gått 1 år selv om vaksine effekt har vist seg å være minst 3 år for mange rabiesvaksiner.

 

Ta gjerne kontakt med oss for vaksinering, eller råd rundt hvilket vaksineprogram som passer best for din katt. Vi hjelper deg gjerne.