ID-merking av hund

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkete hunder. Aksjeselskapet Dyreidentitet AS ble stiftet i denne forbindelse.

Per 01.01.2006 er 808 veterinærer over hele landet tilsluttet selskapet. Norsk Kennel Klub og Dyreidentitet AS innledet tidlig et samarbeid, og fra 1. mai 1994 godkjente Norsk Kennel Klub mikrochipmerking på lik linje med øretatovering. Direktoratet for naturforvaltning godkjente 19. april 1995 mikrochip som merkemetode til ettersøkshunder. Svenska Kennelklubben godkjente mikrochipmerking på lik linje med øretatovering fra 1. januar 1996.

Per 14.04.2015 er ca 550.000 norske hunder og katter blitt merket med mikrochip. 330.000 av disse er hunder, 220.000 er katter.

Denne nye formen for identitets (ID-)merking har fått stor utbredelse på svært kort tid. Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et 15-sifret nummer. Dette nummeret er forskjellig fra registreringsnummeret i Norsk Kennel Klub, men begge numrene følger hunden resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt og kan sammenlignes med å få en vaksine.

 

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har en rekke redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), hundeklubber osv. kan anskaffe egen avleser.

 

Hvorfor mikrochip?

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip. Den viktigste ulempen er avhengigheten av spesialutstyr for avlesning av ID-nummeret. Dette kan oppveies ved å feste et merke med informasjon om at hunden er ID-merket til halsbåndet.

 

Fremtidsutsikter

I fremtiden kan det bli mulig å lagre helseinformasjon i mikrochipene som benyttes til å ID-merke hunder. Dermed vil det være mulig for en veterinær ved hjelp av en avleser å hente opp hele hundens sykehistorie, behandlinger, medisinering osv. uavhengig av hvor hunden tidligere er behandlet. Dette bør i fremtiden kunne gi betydelige gevinster i arbeidet for å fremme hundeavl og -helse. Alle eiere oppfordres derfor til å få hundene sine ID-merket. Ved å sørge for at din hund blir ID-merket sikrer du muligheten for at den kan identifiseres og lettere gjenfinnes dersom den kommer bort, samtidig som det oppfyller krav i forbindelse med bl.a. utenlandsreiser og sykdomsregistrering.

 

Hvorfor bør hunder ID-merkes?

ID-merking sikrer at eier kan oppspores. Hvert år kommer et ukjent antall hunder bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen blir stjålet. De fleste bortkomne hunder blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er bedre å vite at hunden er død enn å leve i det uvisse.

 

ID-merking av hunder blir stadig vanligere

Dette skyldes både krav fra myndighetene, f.eks. i forbindelse med utenlandsreiser og økt bevisstgjøring blant hundeeiere om fordelene ved ID-merking. En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at hunden er ID-merket. I nær fremtid vil det offentlige kreve alle hunder ID-merket.

 

Europa

Fra 1. mai 1994 ble grensene til Europa åpnet som et ledd i EØS-avtalen. Alle som ønsker å bringe hunden sin med på ferie, utstillinger, konkurranser eller paringer i EU/EFTA-land kan gjøre dette uten fire måneders karantene ved hjemkomst. Forutsetningene er at spesifiserte krav til bl.a. vaksinasjon, måling av rabiestiter, antiparasittbehandling og ID-merking er oppfylt.