Ektoparasitter

Ektoparasitter er et dyr som lever på utsiden av et annet dyr. De vanligste parasittene hos hund tilhører insekter, midd eller flått. I denne gruppen finner vi blant annet flått, lus, lopper, skabb, nesemidd og mygg. De aller fleste av disse trenger blod fra vertsdyret sitt for å leve.

Både hunder, katter og smådyr kan få ektoparasitter av ulike typer. Les mer om de ulike parasittene nedenfor.

 

Ektoparasitter vi finner i Norge

Hårsekkmidd
Hårsekkmidd finnes hos alle hunder og fører kun til sykdom i spesielle tilfeller. Valper smittes av moren i løpet av de første levedøgnene, og midden etablerer seg i hårsekkene, hvor de normalt finnes i hele hundens levetid uten å gi noen problemer. I enkelte tilfeller kan det oppstå problemer i balansen mellom hund og midd, og dermed skjer det en ukontrollert formering av midd som fører til symptomer eller sykdom. Hyppig kløe et av de typiske tegnene for hunder. Over tid kan dette føre til skallede flekker i pelsen samt flass og skorpe på huden. Jo lengre midd angrep forblir ubehandlet, jo større blir hud- og pelsproblemene spredt hos den aktuelle hunden.

Nesemidd
Nesemidd er en ufarlig parasitt som lever i hundens nese og bihuler. Nesemidden er synlig for menneskeøyet. Midden er ovalformet og lys gul i fargen. Symptomer på nesemidd er blandt annet nysing og risting på hodet. Nesemidd er smittsomt. Les mer om nesemidd her.

Øremidd
Øremidd er svært smittsomme og spesielt vanlige hos katter. De er spesialiserte parasitter som nesten utelukkende påvirker ørene. Øremidd er vanligere hos dyr med lange ører, spesielt hos små dyr og eldre katter. Overføringen skjer under kroppskontakt med et infisert dyr. Kløe i ører og risting på hodet er det vanligste tegnet.

Pelsmidd
Pelsmidden blir også kalt «vandrande flass» fordi den er liten, lys og kan leve på hudoverflaten hos hund, katt og kanin. Dyr smitter hverandre stort sett ved direkte og nær kontakt, men smitten kan også skje ved indirekte kontakt som på utstyr, liggeplass etc. Pelsmidden kan overføres til menneske gjennom nærkontakt med smitta dyr, men midden kan ikke formere seg på mennesker. Pelsmidden gir til vanligvis bare flassing og litt kløe hos vertsdyret, og dyret sitt egne pelsstell er ofte tilstrekkelig til å holde parasitten i sjakk.

Skabbmidd
Reveskabben skyldes en parasitt, Sarcoptes scabiei, som også kan infisere andre dyrearter som f.eks ulv, mår, gaupe og hund. Selv mennesker og katter kan i sjeldne tilfeller bli smittet.

Klassiske symptomer hos hund er en intens kløe på øreflipper, utsiden av albuene og på hasespissene.  Huden blir rød med utslett, det kan dannes skorper og flass og kan gi håravfall. I langt fremskredne tilfeller blir huden fortykket av den kraftige kløen og betennelsen.

Flått
Flåtten er en blodsugende midd, et slags edderkoppdyr, som kan være bærer av ulike sykdomsfremkallende bakterier og virus. Smittestoffene har flåtten fått i seg gjennom å suge blod fra smittede pattedyr som for eksempel mus og dermed kan den spre sykdommer videre til både dyr og mennesker. Symptomer på flåttbåren sykdom kan være sløvhet, nedsatt appetitt, feber, allmenne smerter, stivhet og iblant halting som kommer og går.

Blodlus
Blodlusa lever av å suge blod fra hunden og sitter da oftest helt ned mot huden. Lus lever hele sitt liv på vertsdyret. En voksen, blodsugende lus er 1-2 mm lang, brun til blågrå i fargen og fullt synlig. Lus er betydelig vanligere på vinteren, blant annet på grunn av at man om sommeren gjerne bruker forebyggende midler mot flått som også virker mot lus. Blodlus er smittsomt.

Pelslus
Pelslusa lever av pels og døde hudceller og sitter oftest lenger ut i pelsen. Blodlus gir ofte intens kløe (biter) selv med få lus. Pelslusa er ganske mobile og kan være vanskelige å finne. Lus er betydelig vanligere på vinteren, blant annet på grunn av at man om sommeren gjerne bruker forebyggende midler mot flått som også virker mot lus. Pelslus er smittsomt. 

Lopper
En loppe er et bitte lite insekt (2-6mm). De er brune og vingeløse, men bruker sine kraftige bakbein til å hoppe. Lopper trenger blod fra et annet dyr for å kunne reprodusere, og er derfor kalt en parasitt. 

Både katter og hunder kan få lopper fra fugler, rotter eller pinnsvin, eller omgivelser der disse dyrene har vært. Lopper kan gi symptomer som kløe, hudirritasjon og hårtap. Hundelopper og kattelopper er svært uvanlig å finne i Norge, men kan forekomme hos importdyr. 

 

Spør oss gjerne hvis du trenger råd eller veiledning om behandling av ektoparasitter. Vi hjelper deg gjerne.