Nesemidd hos hund

(Pneumonyssoides Caninum)
Nesemidd er en ufarlig parasitt som lever i hundens nese og bihuler.

Nesemidden er synlig for menneskeøyet. Midden er ovalformet og lys gul i fargen. De er mellom 1–1,5 mm lange og mellom 0,5–0.9 mm brede, og forholdsvis raske i bevegelsen – 1cm/sek.

Symptomer på nesemidd kan være:

• Nysing
• Innovernysing hvor hunden trekker inn luft og nesesekret med en kraftig snorkelyd
• Kløe og irritasjon rundt nesepartiet
• Hoderisting
• Neseflod
• Hoste
• Nedsatt luktesans

Det er viktig å være oppmerksom på at de ulike nevnte symptomene også kan være forenelige med andre alvorlige tilstander i luftveiene hos hund.

Det er vanskelig å stille en eksakt diagnose ved nesemiddsmitte, og det blir ofte behandlet ved symptomer. Det er likevel ikke å anbefale å behandle bare for sikkerhets skyld, da det etterhvert kan bli oppbygd en resistens mot parasittmidlene ved overbehandling av friske hunder.

Smitten skjer som oftest ved direkte kontakt fra hund til hund. Eventuelt kan det også være at hunden smittes indirekte ettersom nesemidden kan overleve forholdsvis lenge utenfor nesen. Nesemidden kan krype ut av hundens nese og overleve i en kort periode i miljøet. Den er avhengig av fuktighet og vil dø i løpet av kort tid i tørre omgivelser. I f.eks. vanlig inneklima vil nesemidden dø i løpet av et døgn. I fuktige omgivelser er den, både ved rom- og kjøleromstemperatur, imidlertid i stand til å overleve i opptil tre uker utenfor et vertsdyr. Det norske/skandinaviske klimaet er altså i store deler av året gunstig for midden mht. overlevelse utenfor vertsdyret.

Nesemidd smitter ikke til andre arter, heller ikke til mennesker .

 

Behandling

Vi anbefaler ikke behandling hos hunder som ikke får påvist nesemidd eller som ikke har klare og tydelige symptomer. Forebyggende behandling før jakt er heller ikke anbefalt.

Prognosen etter behandling er god, men det er ikke uvanlig med tilbakefall.

Det er vanlig med forverring av symptomene i den første uken under behandlingen. Dette skyldes sannsynligvis at de døde middene blir liggende og irritere slimhinnen i nesehulen og bihulene. Reaksjonen er forbigående, og det er viktig at kuren fullføres selv om hunden skulle få en slik reaksjon.