Hva er FLUTD? FLUTD står for Feline Lower Urinary Tract Disease, oversatt til norsk kaller man det ”sykdommer i nedre urinveier hos katt”. Det er en gruppe tilstander som forårsaker betennelse i de nedre urinveiene (urinblæren og urinrøret) hos katten. Ofte vil katten vise smerte når den urinerer, urinere hyppigere og man kan ofte se…

Les mer

Tannproblemer hos katt er noe vi ofte ser, men som dessverre kan være vanskelig å oppdage. Katten har ikke så lett for å signalisere at den har tannpine. Det er ofte først når prosessene i munnhulen har kommet svært langt at katten viser klare smertesymptomer. Problemer med å spise, som igjen resulterer i avmagring og…

Les mer

Hunnkatt   Hvorfor sterilisere? Ved sterilisering blir kattens forplantningsorganer (eggstokker/livmor) fjernet. Derfor er dette en 100% effektiv prevensjonsmetode, i motsetning til p-piller som det er lett å glemme, eller som katten kan kaste opp igjen. En stor fordel ved sterilisering er at du også reduserer utvikling av brystkreft (jursvulster) hos katten. Dette er i sterk…

Les mer

Fóring: Energi og næringsbehovet er større for kattunger i vekst enn hos en fullvoksen katt. Viktig å gi spesielt fór for kattunger opp til 1 år. Taurin er en livsviktig aminosyre som katter ikke selv danner – og skal tilføres gjennom fóret. Viktig med spesialfor for kastrerte med hensyn til urinstein og overvekt. Fra de…

Les mer

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkete dyr. Aksjeselskapet Dyreidentitet AS ble stiftet i denne forbindelse. Det er per 01.01.2006 808 veterinærer over hele landet tilsluttet selskapet- Per 2015 er ca 550.000 norske hunder og katter blitt merket med mikrochip – 220.000 katter og…

Les mer

Grunn til adferden og mulige løsninger   Begrep: Problemadferd – En adferd et dyr utviser som eier anser som et problem, selv om dette kan være en normaladferd for dyret selv.Avvikende adferd – En adferd et dyr har som strider fra dens naturlige og normale adferd. Kan være både en fordel og ulempe for eier,…

Les mer

Det er ikke uvanlig at hunder og katter får problemer med ørene. De første symptomene på ørebetennelse er at dyret klør seg i ørene, rister på hodet, og det kan lukte unormalt fra ørene. Huden på innsiden av ørelappen kan også være rød og irritert. Det kan også holde hodet på skakke, med øre vendt…

Les mer