Satan sin historie

Satan var en nydelig Maine Coon- gutt som kom til Steinkjer dyreklinikk med diffuse symptomer som oppkast og bleke slimhinner.

Han hadde sluttet å stelle pelsen selv på bakparten, noe som tydet på smerte. Klinisk undersøkelse avdekket at han hadde smerter i bekkenområdet, og røntgenundersøkelse ga mistanke om slipped physis, dvs tidligere vekstlinjeløsning i lårhalsen, som gir smerter og hofteleddsdysplasi (HD).

Vi igangsatte smertebehandling, og sendte røntgenbildene til HD- avlesning. HD- graderingen viste grad 3, alvorlig hofteleddsdysplasi. Dessverre hadde medisinsk behandling liten effekt på Satan. I samråd med eier ble det derfor besluttet å la han få sovne inn av dyrevernmessige årsaker, bare ett år gammel.

Symptomer og plager viser seg i mange tilfeller ikke før katten blir eldre og det utvikles forkalkninger i leddene. Det anslås at omtrent 8-10 % av alle Maine Coon har HD av så sterk grad at kattene får smerter av tilstanden. Tiltak som anbefales er å vente med å kastrere ungkatter av rasen Maine Coon til de er minst ti måneder gamle, og å gjennomføre HD-røntgen og -gradering fra ti måneders alder.

Les mer om HD på katt her.