Verdien av en katts liv

Fra oppslag i Steinkjer Avisa