Har katten min smerter?

Fra oppslag i Steinkjer Avisa