Hofteleddsdysplasi hos hund

Hofteleddsdysplasi er en utviklingsfeil i hofteleddet, der lårhodet (øverst på lårbenet) ikke passer sammen med hofteskåla. Dette kan medføre unormal bevegelighet og slitasje i leddet, slik at leddbrusken slites, og forkalkninger oppstår.

HD utvikles mens hunden vokser, og skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Graderingen av HD i NKKs screeningprogram er gjort ut fra røntgenfunn. Hundene må være ferdig utvokst i bekkenet før røntgenbilder kan tas og avleses av NKK

Hvorvidt en hund med HD vil utvikle kliniske problemer er avhengig av graden av HD, men også hundens generelle bygning, fysisk form og bruk. Symptomer på HD kan komme fra en eller begge hoftene. Symptomer er lettere å oppdage hvis de kommer fra en hofte, enn hvis begge hoftene er like vonde. Symptomene kommer gjerne på slutten av en arbeidsøkt, eller enda mer typisk: Når hunden har hvilt seg etter en arbeidsøkt, og begynner å bevege seg igjen. Etter hvile kan hundene være relativt halte og stive, men etter en god oppvarming, kan symptomene forsvinne – i hvert fall for en stund.

Typiske symptomer på HD

  • Stivhet
  • Kortere steglengde
  • Halthet
  • Tap av muskulatur i bakparten
  • Nedsatt arbeidsevne – «orker mindre»
  • Vegring mot å hoppe opp på ting
  • Smerteytringer under arbeid/bevegelse/hopp

Hunder som har HD, kan utvikle problemer av varierende grad. Enkelte hunder med HD får ingen symptomer, mens andre kan få relativt store smerter og nedsatt livskvalitet. Hvorvidt hunden vil utvikle symptomer, avhenger både av hvilken HD-grad hunden har, men også hundens konstruksjon, fysiske form og bruksområde. Hunder med en sunn konstruksjon som beveger seg effektivt og holdes i god fysisk form, har mindre sjanse til å utvikle symptomer enn hunder med dårlig konstruksjon og muskelmasse, selv om hundene har samme HD-grad. Hundens vekt vil også spille inn.

For at NKK skal kunne avlese røntgenbildene, må følgende være i orden

  • Hunden må være registrert i NKK (Importerte hunder må være omregistrert til NKK). Hunder som ikke har offisiell stamtavle, må registreres i NOX-registeret
  • Røntgenbildene må være tatt i Norge, av en veterinær med gyldig avtale med NKK.
  • Hunden må ha nådd obligatorisk røntgenalder. Denne er minimum 12 mnd. på de fleste raser. Følgende raser må være minimum 18 måneder: Bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napolitansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og sanktbernhardshund.
Enkelte raser har krav til kjent HD-status hos foreldredyr før valper kan registreres i NKK. Hvilke raser dette gjelder, kan du se på NKK sine sider.

Resultater HD
A = Fri
B = Fri
C = Svak grad   
D = Middels grad
E = Sterk grad
 
Fra 01.01.2020 må rekvisisjon for HD- og AD-røntgen bestilles av kunden via en personlig profil på “min side” før timen for HD-røntgen. Denne skal tas med til timen din. Se veiledning for hvordan dette gjøres HER.
 
Ta gjerne kontakt hvis du har behov for veiledning eller for timebestilling til HD-røntgen.
Les mer på NKK sin nettside