Ildere

En ilder kan være et supert kjæledyr for den rette eieren, men det er ikke noe for alle og enhver. Ildere kan være krevende kjæledyr, så man bør derfor sette seg godt inn i deres behov før man vurderer å gå til anskaffelse.

Det er lurt å ha et stort bur som ilderen kan tilbringe tiden i når du ikke er hjemme, hvis du ikke har et ildersikret rom. Det må være god plass i buret til å røre på seg. Den trenger et hjørne å sove i og leker slik at den har noe å holde på med. Den skal ikke holdes i bur annet enn i korte perioder, og siden den trenger stor plass å boltre seg på, bør den få tilgang til hele eller deler av boligen. Ildere flest trives i selskap med en eller flere andre ildere. Du bør derfor vurdere å holde flere individer sammen. Hvis du holder hann og hunn sammen, er det nødvendig å kastrere ett av dyrene for å unngå uønsket formering.

Ilderen produserer et oljeaktig sekret på huden. Hos ukastrerte vokse dyr har dette sekretet en sterk lukt. Lukten har sammenheng med kjønnshormoner hvorpå denne blir mildere dersom dyret kastreres.

Det er store individuelle forskjeller mellom ildere. Noen er rolige og trives best for seg selv, mens andre er krevende og ønsker masse kontakt med deg. Noen krever mye trening, mens andre er lettlærte. Positiv håndtering og aktivisering helt fra ilderen er liten legger grunnlaget for en sosial og lærenem ilder.

Ildere kan bli opptil 15 år gamle, men som kjæledyr blir de vanligvis mellom 4 og 10 år. Dette må du også ta med i vurderingen før du skaffer deg ilder. 

Stell

Generelt sett er ildere veldig renslige dyr som gjør det meste av stellet sitt selv. Det er likevel noen få ting du som eier må sørge for at blir gjort, og hovedsakelig er det snakk om i gi den årlig helsesjekk hos veterinær, vaksine, kloklipp, litt børsting i røyteperioden, og et par bad i året. Daglig tannpuss er også anbefalt, da den uten dette over tid kan utvikle tannstein og tannkjøttbetennelse.

Helse og Vaksinasjon

Ved å sørge for at ilderen din får årlige helsesjekker kan du klare å oppdage eventuelle helseproblemer i et tidlig stadium, slik at de ikke rekker å utvikle seg til større problemer.

Valpesyke er en sykdom med høy dødelighet hos ildere. Til tross for at ilderen din bor innendørs kan du føre med deg smitte utenifra via sko eller klær. Det er derfor anbefalt å vaksinere ildere mot dette. Vaksinen gis i to omganger (med 14 dagers mellomrom) om den er under 10 uker, eller som én dose hvis den er over 10 uker. Vaksinen gis deretter årlig, for å opprettholde god beskyttelse.

ID-merking er også anbefalt på ildere, slik at du som eier kan spores opp hvis ilderen skulle komme på avveie. 


Les mer på mattilsynets sider, eller se deres veileder for hold av ilder.
Vi anbefaler også nettisiden til Rovdyrsenter, hvor du kan lese litt om ilderens levemåte i naturen.

Spør oss gjerne hvis du trenger råd eller veiledning om hold av ilder. Vi hjelper deg gjerne.