Vaksiner til hund

Kjernevaksiner er vaksiner som anbefales for alle kjæledyr i Norge. I tillegg finnes tilleggsvaksiner som blir anbefalt til noen grupper av dyr eller i gitte situasjoner (f.eks ved reise). 

Hunder bør vaksineres årlig for at det skal dannes antistoffer, som beskytter hunden mot noen smittsomme sykdommer og slik at vi forhindrer at andre hunder smittes.

Ved hver vaksine hos oss foretas også en grundig helsekontroll hvor hundens helse gjennomgås. Her ser vi på både tenner og munnhule, øyne, ører, pels, ledd, hjerte og lytter på lunger. Dette er et viktig besøk, siden begynnende plager og sykdommer kan oppdages og eventuell behandling kan settes i gang.

En kjernevaksine til hund er gjerne en trippelvaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Noen vaksiner inneholder parainfluensavirus-komponent i tillegg, men dette er et tilleggsvaksine-komponent.

 

Beskrivelse av vaksinene

Nobivac DHPPi

Beskytter mot kennelhoste (parainfluensa), parvovirus, valpesyke (distemper) og smittsom leverbetennelse (hepatitt). Denne gjelder i 3 år, unntatt kennelhoste.

 
Nobivac Pi/BpPi

Beskytter mot kennelhoste (parainfluensa og Bordetella Bronchiseptica). Denne gjelder i1 år.

 

Hva vi vaksinerer mot?

Parvovirus 

Beskytter mot parvovirus som er et virus som angriper tarmslimhinnene og gir blodig diaré. Hos valper kan hjertet også bli infisert. En infeksjon av parvovirus hos en uvaksinert hund er ofte dødelig. Viruset er sjeldent i Norge, men vi har hatt flere tilfeller på Steinkjer.

 

Smittsom leverbetennelse (Hepatitt)

Smittsom leverbetennelse er forårsaket av et virus som angriper leveren. Symptomene er slapphet, feber, magesmerter, oppkast og diare, og viruset kan noen ganger føre til gulsott. Viruset er sjelden, men ble påvist på en hund på Støren i 2005 og flere hunder på Østlandet i 2017. Vanlig vaksinering beskytter mot viruset.

 

Kennelhoste (parainfluensa)

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og kan være forårsaket av virus og/eller bakterier. Det er en meget smittsom sykdom som ofte sprer seg der mange hunder er samlet. Sykdommen er i seg selv ikke farlig. Hunden har vanligvis ikke nedsatt allmentilstand, og infeksjonen går normalt over i løpet av noen dager eller et par uker. Hunden bør holdes i ro så lenge den hoster, og man bør følge med om hunden bli slapp eller får feber ( over 39 grader). Hos noen kan sykdommen utvikle seg til en bronkitt eller lungebetennelse, og man bør få undersøkt hunden av en dyrlege. For å forebygge kennelhoste må hunden vaksineres årlig. Særlig for hunden som omgås andre hunder eller bor i områder med mye hunder. Ettersom vaksinen ikke beskytter mot kennelhoste forårsaket av bakterier, er ikke vaksinen noe garanti mot kennelhoste, men kan sees på som et forebyggende tiltak.

 
Valpesyke (distemper)

Valpesyke er spesielt dødelig for valper. Viruset gir feber, hoste, oppkast og diare, og kan også gi nervøse symptomer. Valpesyke er ikke registrert i Norge de siste 20 årene fordi hundebestanden er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

Det er uvanlig at hunden får bivirkninger av vaksiner, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner oppstå. 

Eksempel på et vaksineprogram

6 – 8 uker (12 uker): Nobivac DHPPi
12 uker: Nobivac DHPPi
16 uker: Nobivac DHPPi
12 -15 måneder: Nobivac DHPPi
2 år: Nobivac Pi/BpPi
3 år: Nobivac Pi/BbPi
4 år: Nobivac DHPPi
5 år: Nobivac Pi/BbPi
6 år: Nobivac Pi/BbPi
7 år: Nobivac DHPPi osv …

 

Tilleggsvaksiner

Vaksinering utover kjernevaksine vurderes ut ifra smitterisiko for det enkelte dyret.

Borreliose

Det finnes en tilleggsvaksine mot Borreliose til hund. Vaksinasjon anbefales generelt ikke grunnet usikker sammenheng mellom symptomer og agens under norske forhold, og usikker effekt av vaksine.

 

Herpes

Det finnes også en tilleggsvaksine mot Herpes som kan være indikert å gi til tisper i avl der det foreligger økt risiko for herpesvirusinfeksjon. For utdypende informasjon, ta kontakt med din veterinær.

 

For hunder på utenlandsreise

Rabiesvaksine

For reise utover Sverige er det påbud om rabiesvaksine for å returnere til Norge. Lovverket krever revaksinering innen det har gått 1 år selv om vaksine effekt har vist seg å være minst 3 år for mange rabies vaksiner.

 
Leptospirose

Leptospirosevaksine er anbefalt dersom man reiser til et land med høy smitterisiko. Immunitet har begrenset varighet og tidspunktet for vaksinering bør tilpasses reisetidspunkt for optimal beskyttelse på reisetidspunkt.

 
Leismaniose

Leismaniosevaksine krever dispensasjon fra Mattilsynet. Det er usikker effekt av vaksinen. Det frarådes å vaksinere allerede smittede individer.

 

Ta gjerne kontakt med oss for vaksinering, eller råd rundt hvilket vaksineprogram som passer best for din hund. Vi hjelper deg gjerne.