Vaksiner hund

Eksempel på et vaksineprogram (anbefalt)

 

6 – 8 uker (12 uker): Nobivac DHPPi

12 uker: Nobivac DHPPi

16 uker: Nobivac DHPPi

12 -15 måneder: Nobivac DHPPi

2 år: Nobivac Pi/BpPi

3 år: Nobivac Pi/BbPi

4 år: Nobivac DHPPi

5 år: Nobivac Pi/BbPi

6 år: Nobivac Pi/BbPi

7 år: Nobivac DHPPi

osv …

 

Beskrivelse av vaksinene

Nobivac DHPPi
  • Beskytter mot kennelhoste (parainfluensa), parvovirus, valpesyke (distemper) og smittsom leverbetennelse (hepatitt). Denne gjelder i 3 år, unntatt kennelhoste.
 
Nobivac Pi/BpPi
  • Beskytter mot kennelhoste (parainfluensa og Bordetella Bronchiseptica) (varighet i 1 år)

 
Parvovirus (hepatitt)

Beskytter mot parvovirus som er et virus som angriper tarmslimhinnene og gir blodig diaré. Hos valper kan hjertet også bli infisert. En infeksjon av parvovirus hos en uvaksinert hund er ofte dødelig. Viruset er sjeldent i Norge, men vi har hatt flere tilfeller på Steinkjer.

 

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse er forårsaket av et virus som angriper leveren. Symptomene er slapphet, feber, magesmerter, oppkast og diare, og viruset kan noen ganger føre til gulsott. Viruset er sjelden, men ble påvist på en hund på Støren i 2005 og flere hunder på Østlandet i 2017. Vanlig vaksinering beskytter mot viruset.

 

Kennelhoste (parainfluensa)

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og kan være forårsaket av virus og/eller bakterier. Det er en meget smittsom sykdom som ofte sprer seg der mange hunder er samlet. Sykdommen er i seg selv ikke farlig. Hunden har vanligvis ikke nedsatt allmentilstand, og infeksjonen går normalt over i løpet av noen dager eller et par uker. Hunden bør holdes i ro så lenge den hoster, og man bør følge med om hunden bli slapp eller får feber ( over 39 grader). Hos noen kan sykdommen utvikle seg til en bronkitt eller lungebetennelse, og man bør få undersøkt hunden av en dyrlege. For å forebygge kennelhoste må hunden vaksineres årlig. Særlig for hunden som omgås andre hunder eller bor i områder med mye hunder. Ettersom vaksinen ikke beskytter mot kennelhoste forårsaket av bakterier, er ikke vaksinen noe garanti mot kennelhoste, men kan sees på som et forebyggende tiltak.

 
Valpesyke (distemper)

Valpesyke er spesielt dødelig for valper. Viruset gir feber, hoste, oppkast og diare, og kan også gi nervøse symptomer. Valpesyke er ikke registrert i Norge de siste 20 årene fordi hundebestanden er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.