Urinveisproblemer (FLUTD)

FLUTD står for Feline Lower Urinary Tract Disease, oversatt til norsk kaller man det ”sykdommer i nedre urinveier hos katt”. Det er en gruppe tilstander som forårsaker betennelse i de nedre urinveiene (urinblæren og urinrøret) hos katten. Ofte vil katten vise smerte når den urinerer, urinere hyppigere og man kan ofte se blod i urinen. Dette er en veldig vanlig lidelse hos katter, og derfor er det viktig at du som katteeier vet dette og vet hva du skal se etter hvis din katt utvikler FLUTD.

 

Generelle risikogrupper:

Kastrerte katter
Katter som får tørrfór
Katter med lavere vanninntak
Samtidig annen sykdom (ex pga medisinbruk)
Innekatter
Overvekt (passive og ”late” katter og katter som blir matet svært ofte)
Stressede katter

Hvilke symptomer kan du som eier se etter?

Tisser hyppig og i små mengder
Bruker lang tid på å tisse
Dråper eller ingen urin kommer ut (veldig alvorlig hvis det er obstruksjon, konsulter med veterinær umiddelbart)
Smerte når urinerer, evt hyling
Horisontal tissing
Økt vanninntak
Blod i urin
Overdreven vasking av genitalier
Urinerer på utsiden av kattebakken
Påkjent allmenntilstand (ex slapp, gjemmer seg, spiser ikke)

 

De mest vanlige årsakene til FLUTD

  • Idiopatisk cystitt (55-64%)

Det er en ikke-bakteriell blærebetennelse hvor årsaken er ukjent. Dette er den vanligste årsaken til FLUTD. Stress er en viktig faktor for utløsning av FLUTD

  • Urinsteiner (15-23%)

De vanligste urinsteiner dannes av struvitt- og calciumoksalatkrystaller. Høyt innhold av krystallenes byggesteiner i fóret vil øke konsentrasjonen av disse i urinen og fremme dannelsen av krystaller og steiner.

  • Urinveisplugger (10-21%)

Dette er den mest alvorlige og akutte av alle FLUTD årsakene fordi pluggene forårsaker total urinveisblokkasje så urin ikke kan komme ut. Dette ser man spesielt hos hannkatter pga trangt og lengre urinrør og idiopatisk cystitt er ofte en underliggende årsak

  • Bakteriell cystitt (1-8%)

Urinveisinfeksjon forårsaket av bakterier. Dette er sjelden hos katter. En vanlig årsak kan være at bakterier er ført inn i urinveiene med et kateter under en kateterisering hos dyrlegen

  • Andre mindre vanlige årsaker er svulster og medfødte defekter i urinveiene

 

Hvordan kan du som eier forebygge FLUTD?

Fór spiller en viktig rolle i forebyggingen av FLUTD. Urinkrystaller/steiner og urinveisplugger forebygges ved å gi katten din et godt kvalitetsfór som reduserer risikoen for dannelse av krystaller ved å opprettholde en optimal ph på urinen. Det finnes ingen kur for idiopatisk cystitt, men man antar at stress spiller en stor rolle i det å utløse eller forværre det, så noen enkle miljøberikelsestiltak kan settes i verk for å forebygge.

 

Typiske stressfaktorer:

Konflikt med annen katt, dyr i samme husholdning eller annen katt ute
Flytting eller ferie
Innekatter (mye alene, separasjonsangst)
Nye kjæledyr eller familiemedlemmer
Vannlatingsproblemer (ex utilgjengelig eller uren kattebakke, type sand og kattebakke)
Plutselig endring i kosthold (ex tilgang til annet fór utendørs)
Endringer i eiers arbeidsplan eller stresset eier

 

Hvordan minske stress og forebygge FLUTD:

  • Fór bør stå på et privat og rolig sted. Bør ikke endre diett uten at katten vil dette, det øker stress – gi katten et valg.

  • Alltid friskt vann tilgjengelig i egen vannskål. Stimuler vanninntaket med ex drikkefontene, dryppende kraner, isbiter og lignende

  • Ha alltid ren kattebakke som står på et rolig sted. Viktig å ha nok bakker hvis det er flere katter i husholdet (ex hvis 3 katter – 4 bakker)

  • Bruk feromoner, det er kjemisk fremstilte signalstoffer som reduserer stress og øker kattens toleranse. Spray og diffuser

  • Gi våtfór for å øke vanninntaket

 

Informasjonsbrosjyre om FLUTD hos katt utarbeidet av dyrepleierstudent Maja Arnøy, som deler av avsluttende eksamensprosjekt ved Hansenberg DK