Tannhelse hos katt

Tannproblemer hos katt er noe vi ofte ser, men som dessverre kan være vanskelig å oppdage. Katten har ikke så lett for å signalisere at den har tannpine. Det er ofte først når prosessene i munnhulen har kommet svært langt at katten viser klare smertesymptomer. Problemer med å spise, som igjen resulterer i avmagring og forandret adferd er noen som kan tyde på tannproblemer hos katten.

Anatomi

Katter har totalt 30 tenner.

  • 12 fortenner (insisiver)

  • 4 hjørnetenner (canines)

  • 10 premolarer (forjeksel)

  • 4 molarer (bakjeksel)

Katten feller melketennene i alderen 4 – 6 mnd

 
De mest vanlige tannproblemene er: 
  • Skade/brudd på tenner

Kattens hjørnetenner er ofte mest utsatt for bruddskader, og dette er i de fleste tilfeller resultat av at katten har vært i et slagsmål. Ved brudd i tenner blir ofte nerven blottlagt og det blir raskt betennelse i tannroten, rundt tannen, og det kan også bli en betennelse i selve kjevebeinet. Dette er en svært smertefull prosess for katten, og disse tennene bør trekkes så raskt som mulig.

  • Tannsteindannelse med følgende tannkjøttbetennelser (gingivitt) og betennelser rundt tenner (periodontitt)

Tannstein dannes ved at bakteriebelegg på tennene mineraliseres av spyttet og lager et hardt belegg på tennene, spesielt i underkant av tannkjøttet. Spyttkjertelen har utførselsgang på utsiden av jekslene i overkjeven slik at tannsteindannelsen ofte starter i dette området.

Tannstein dytter på tannkjøttet. Det oppstår en lomme mellom tann og tannkjøtt som gir oppvekst av bakterier. Dette gir etterhvert en betennelse i tannkjøttet, som man ser ved at tannkjøttet blir rødt og irritert, samt blør lett ved berøring. Senere vil betennelsen spre seg ned langs røttene på tanna og ødelegge festet av tanna til kjevebeinet, slik at tannen blir løs. Dette er svært smertefullt for katten.

For å få renset tennene grundig er det nødvendig at katten bedøves. Tannstein fjernes så ved manuell skraping og ved hjelp av en ultrasonisk tannrenser. Det renses både på innsiden og utsiden av tennene, og sjekkes for evt lommedannelser og løse tenner. Etter fjerningen brukes en poleringstopp til å jevne ut overflaten på tennene – slik at ny tannstein ikke så lett fester seg igjen.

En må huske på at infeksjoner i munnhulen kan forårsake og være symptomer til nyre og hjertelidelser hos katt!

 

Hvordan forebygge tannstein:

Rutinemessig tannpleie

Daglig bruk av myk tannkost eller fiberkut og passende tannpasta er den mest effektive metoden for å forhindre dannelse av tannstein. Dette bør man helst starte med når katten er ung, slik at den blir vant til at man sjekker tenner, både hjemme og hos dyrlegen. Tannpasta for dyr er tilsatt god smak, så etterhvert blir det populært når tannpastaen tas fram. Det er viktig å huske at tannpasta for mennesker inneholder for mye fluor, og ikke skal brukes på dyr. Man kan først venne katten til å få pusset jekslene i overkjeven på begge sider. Etterhvert vennes den til å få pusset flere og flere tenner. Bruk god tid! Det beste er om man får pusset tennene daglig.

Tannpuss kan kombineres med bruk av tannrenseprodukter. Det finner flere typer på markedet, bl.a Stomodine og Bucacat. Disse er velsmakende pasta som inneholder enzymer som sammen med spyttet bidrar til å hemme bakterievekst og plakk. Fôring med tørrfôr vil også kunne bidra til å forebygge plakk.

 

FORL (feline odontoclastic resorptive lesion)

Tannresorbsjon er den nye betegnelsen på FORL. FORL står for Feline Odontoclastic Resorptive Lesion og betyr helt enkelt tannresorbsjon hos katt (TR).

Det er en spesiell tannsykdom som er svært vanlig på katter. Årsaken til sykdommen er uklar, men sykdommen kan ramme alle katter, uansett rase og kjønn. Det er en progressiv sykdom, det vil si at den utvikler seg konstant, og det finnes ingen behandling. Sykdommen forekommer først og fremst på eldre katter, men også unge katter helt ned i ett års alder kan rammes. Skaden kan oppstå hvor som helst på tannen, men ofte ser vi den like under tannkjøttranden, slik at det kan være vanskelig å oppdage uten en grundig undersøkelse og tannrøntgen. Godt over halvparten av alle katter over fem år har en eller flere tenner med TR. Den fremste forjekselen i underkjeven (Pm3) er den vanligste tannen som berøres. Tilstanden er ofte symmetrisk, det vil si om en tann på høyre side er angrepet, så ser man ofte forandringer på tilsvarende tann på venstre side også. Noen katter kan ha kun to tenner som er angrepet, mens hos andre katter kan alle tenner være involvert.

Vi kan få en mistanke om tannresorbsjon (FORL) dersom katten har kraftig tannkjøttbetennelse, men det er ikke alltid tilfelle. Kraftig tannkjøttbetennelse kan også skyldes andre sykdommer i munnen, som for eksempel periodontitt (pyrea). Det er helt nødvendig å ta røntgen for å se omfanget av sykdommen.