Reise med hund til Sverige

(Sist oppdatert 03.11.2017)

OBS: Reglene for reise med dyr til utlandet kan endres uten at vi har rukket oppdatere info på vår nettside.
For gjeldende informasjon om reise med kjæledyr henviser vi til www.mattilsynet.no

Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker.

Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i Sverige skal behandles.

1. Hunden må være id-merket.
2. Hunden må ha pass
3. Hunden må være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) 24 – 120 timer før innreise til Norge. 

 

Alternativ 1 :

• Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 24 – 120 timer før innreise til Norge. Hunden MÅ behandles hos veterinær i Sverige. Det aller beste er at behandlingen skjer så nær opp til 24 timer før innførsel som mulig.
Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.
Tidligere kunne denne behandlingen gis i Norge, men denne muligheten falt bort med de nye reglene fra 01.01.2017.

 

Alternativ 2 : 

• Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag.
Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Hunden MÅ behandles en siste gang når man er ferdig med reisen. Gjøres ikke dette har ikke veterinærer tillatelse til å gi ny behandling for regelmessig reise
  
Ormebehandlingen består av tablett(er) og er avhengig av hundens vekt.
Vi har leverpostei ved klinikken som vi kan gjemme tablettene i. Dersom din hund ikke liker eller tåler leverpostei kan du med fordel ta med noe annet godt hunden din liker.

For oppdatert info se www.mattilsynet.no