Reis med hund/katt til Sverige

(Sist oppdatert 14.11.2022)

OBS: Reglene for reise med dyr til utlandet kan endres uten at vi har rukket oppdatere info på vår nettside.
For gjeldende informasjon om reise med kjæledyr henviser vi til www.mattilsynet.no

Alle hunder og katter som skal reise til eller fra Sverige må være ID-merket og ha et gyldig kjæledyrpass før de passerer grensa. I tillegg er det noen spesielle regler som må følges ved innreise til Norge fra Sverige med hund.

Hunder

Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker.

Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist i Norge (med unntak på Svalbard). Mennesker kan smittes av denne, enten ved direkte kontakt med hund/katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i Sverige skal behandles.

Hunden må være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) 24-120 timer før innreise til Norge. 

Ormebehandlingen består av tablett(er) og er avhengig av hundens vekt. Vi har leverpostei ved klinikken som vi kan gjemme tablettene i. Dersom din hund ikke liker eller tåler leverpostei kan du med fordel ta med noe annet godt hunden din liker. Hvis hunden din ikke liker å komme inn på klinikken, kan vi møte dere ute for å gi behandlingen.

Behandling alternativ 1

Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 24-120 timer før innreise til Norge. Hunden MÅ behandles hos veterinær i Sverige. Det aller beste er at behandlingen skjer så nær opp til 24 timer før innførsel som mulig.

Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.

Tidligere kunne denne behandlingen gis i Norge, men denne muligheten falt bort med de nye reglene fra 01.01.2017.

Behandling alternativ 2

Som alternativ til behandling 24–120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Hunden MÅ behandles en siste gang når man er ferdig med reisen. Gjøres ikke dette har ikke veterinærer tillatelse til å gi ny behandling for regelmessig reise.

Det er ikke krav om at hunder er vaksinerte ved reise til og fra Sverige, men det er selvfølgelig anbefalt. 

Katter

Det er ikke krav om at katter som har vært i Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm. Det er heller ikke krav om at katter er vaksinerte ved reise til og fra Sverige, men det er selvfølgelig anbefalt. 

For oppdatert info se www.mattilsynet.no
Spør oss gjerne hvis du trenger råd eller veiledning om reise med dyr. Vi hjelper deg gjerne.