Direkteoppgjør forsikring

I løpet av et kjæledyrs liv er det mye som kan skje som kan gi en større veterinærkostnad enn tenkt. Dette kan være alt fra en brukket tann som må trekkes, til benbrudd og behov for keisersnitt ved problem med fødsel.

På grunn av disse uforutsette kostnadene anbefaler vi alltid hos oss at man forsikrer sitt kjæledyr med skadeforsikring. Minimum dekning bør være 20.000 kr til 30.000 kr i veterinærutgifter, og både akutt og kronisk sykdom. Noen selskap dekker utgifter til spesialdietter, medisin og rehabilitering. Ofte krever forsikringsselskapene at dyret har fått jevnlig undersøkelse av veterinær og årlige vaksiner. Hos for eksempel brukshunder og eventuelt andre kan det også lønne seg å ha med livsforsikring eller brukshundsforsikring. For avlshunder fins en egen tilleggsforsikring. Forsikre dyret ditt fra ung alder og sørg for å sjekke betingelser ved bytte av selskap da dette kan medføre begrensninger i dekning. 

Vi kan dessverre ikke fortelle deg akkurat hvilket selskap du bør velge som forsikringsselskap til ditt dyr, da forhold som lengde av forsikringen, hva den dekker og hva den koster varierer fra selskap til selskap og fra polise til polise. Ut fra disse forholdene bør man velge den forsikringen som passer dyret best. Vi anbefaler forsikring i hele dyrets levetid.

Hos en del forsikringsselskap kreves det at man legger ut summen for utgiften hos veterinæren, får en veterinærsattest og deretter tilbakeført pengene fra forsikringsselskapet.
Hos andre selskap har man mulighet for direkteoppgjør. For deg som kunde betyr dette at klinikken tar arbeidet med å sende inn papirer til forsikringsselskapet, forsikringsselskapet regner ut din egenandel og betaler resterende sum direkte til klinikken. I praksis betyr dette at du kun betaler egenandelen ved klinikken. Vi tar normalt et lite honorar for den jobben dette medfører.

 
Selskap vi har direkteoppgjørsordning med:

– Agria Dyreforsikring
– Gjensidige Forsikring
– SpareBank1 Forsikring (fordrer at man som kunde ringer selskapet på forhånd og oppretter skadenummer og får oppgitt konsulent)
– DNB Forsikring (etter avtale)
– Tryg Forsikring (etter avtale)

For andre selskap anbefaler vi å ringe til selskapet og undersøke.

Direkteoppgjør og andre forsikringspapirer pleier skrives ut og sendes for de fleste behandlinger over 1000,- på grunn av egenandelssum.

Vær oppmerksom på at veterinær eller annen klinikkansatt ikke kan bekrefte eller avkrefte om forskjellige skader og problemer dekkes av forsikringen din, da type forsikring, polise og andre forhold som angår akkurat din forsikring kan gi utvidet krav eller mindre dekning av krav. For å vite hva akkurat din dyreforsikring dekker henviser vi til forsikringsdokument og anbefaler å kontakte det aktuelle forsikringsselskapet ved spørsmål om dekning.