Kastrering / Sterilisering

Hunnkatt

 

Hvorfor sterilisere?

Ved sterilisering blir kattens forplantningsorganer (eggstokker/livmor) fjernet. Derfor er dette en 100% effektiv prevensjonsmetode, i motsetning til p-piller som det er lett å glemme, eller som katten kan kaste opp igjen.

En stor fordel ved sterilisering er at du også reduserer utvikling av brystkreft (jursvulster) hos katten. Dette er i sterk kontrast med p-pillen, som gir økt risiko for jursvulster, sukkersyke og livmorbetennelse. Siden livmoren fjernes vil katten heller ikke kunne få livmorbetennelse.Virus som FIV (kattens AIDS-vius ) og FeLV overføres via seksuell omgang og bittsår, og sterilisering er derfor med på å beskytte katten din mot disse sykdommene.

 

Ved å sterilisere katten din tar du ditt ansvar som katteeier, og er med å kontrollere antall uønskede kattunger og villkattbestanden.

 

Når sterilisere?

Sterilisering er et rutineinngrep som utføres når katten er ca. 5-6 mnd eller over 2kg. Det er ingen begrensning i alder oppad, men den forebyggende effekten med hensyn til brystkreft er best når katten er ung, og helst før første løpetid.

 

Inngrepet

Katten skal ha redusert mengde fôr dagen den skal opereres. Vann kan de få helt frem til inngrepet. Katten bringes inn om morgenen til en preoperativ helsesjekk. Vi gir først en bedøvende sprøyte samt smertestillende. Selve inngrepet utføres under full narkose med overvåkning av en dyrepleier. Såret lukkes med sting som skal fjernes etter 14 dager. Etter operasjonen hviler katten i et bur, og overvåkes av oss frem til den er våken nok til å reise hjem.HjemmeNår katten er hjemme igjen bør den få ligge et lunt sted der den kan slappe av. Bedøvelsen går gradvis ut av kroppen. Den kan ha litt problemer med blærefunksjonen samme kveld, slik at den kan tisse på seg.

Vi har satt på en liten bandasje over såret. Denne skal være tørr og ren. Vi bruker også en sårdrakt eller krage som beskyttelse for at katten ikke skal slikke på såret. I 3 dager etter operasjonen får katten smertestillende. Etter 2 dager kan vi ta katten inn til en postoperativ sjekk der vi forsikrer oss om at alt står bra til, og at såret er pent og rent. Katten holdes inne til stingene tas, 14 dager etter operasjonen. I den første tiden etter operasjonen skal katten spise et næringsrikt fôr som er ekstra næringsrikt og har ekstra proteiner (byggesteiner) til sårhelingen.

 

Identitetsmerking

Det er en fordel å identitetsmerke katten samtidig som den steriliseres. Den kan da finne tilbake til deg dersom den skulle bli skadet eller komme bort. Vi får av og til inn skadede katter på villstrå der vi ikke klarer å finne eier. ID-merking er en rimelig og enkel forsikring som kan bli lovpålagt i nærmeste fremtid. Vi setter inn en liten databrikke (ID-chip) mellom skulderbladene som har et elektronisk nummer som vi registrerer i et register (Dyreidentitet), sammen med ditt navn og telefonnummer. Oftest setter vi også et lite merke i øret der det står «ID», slik at alle som finner katten kan se at den hører hjemme et sted.

 

Vaksinasjon

I Norge vaksinerer vi regelmessig mot kattepest og katteinfluensa.

Katteinfluensa er en virussykdom som gir symptomer fra luftveiene, og som vi ser ganske ofte. Kattepest opptrer fra tid til annen og gir alvorlig sykdom. I større kattehold med stort smittepress kan det også være aktuelt å vaksinere mot

FIP (Felin Infeksiøs Peritonitt) og Chlamydia.Dyrlegen vil gi deg råd om hva som er aktuelt for din katt. Vaksinasjonen kan gjøres samtidig som katten får fjernet stingene, dersom den ikke allerede er vaksinert som kattunge. Det trengs revaksine etter 4-6 uker etter første uke. I etterkant anbefales det årlig vaksine for å opprettholde beskyttelsen.

 

Brystkreft – jursvulst

En viktig grunn til å sterilisere er den forebyggende effekten på utvikling av brystkreft. Jursvulster ses nesten utelukkende hos katter som ikke er sterilisert, og katter som får p-piller har økt risiko for å utvikle jurkreft. Om lag 80-85% av disse svulstene er ondartet. Dersom man oppdager en kul i juret hos katten er det viktig at man oppsøker en veterinær slik at katten kan komme under behandling raskest mulig.

Sterilisering før første løpetid (altså før 6-7 mnd alder) har vist seg å ha best forebyggende effekt på jurkreft.

 

Fôring av sterilisert katt

Katter som er sterilisert vil kunne ha lettere for å legge på seg, og en bør være nøye med å regulere energiinntaket i forhold til aktivitetsnivået. Katten skal holde vekta nede. På grunn av lavere energiomserning etter at kjønnshormoner er fjernet, stynker energibehovet med 30 %. Vi anbefaler å bruke fôr som er regulert i energinivå (lavkalori) og beregnet på steriliserte katter.

Ved steriliseringen får du med deg en prøve på et fôr som forebygger at disse problemene oppstår, og er noe som katten bør få hele livet.

 

3 gode grunner til sterilisering:

  • Du sørger for at katten DIN ikke blir opphavet til små kattunger som går et tøft liv i møte, eller må bøte med livet fordi de er uønsket!

  • Reduserer faren for brystkreft og livmorbetennelse

  • Sterilisering gir katten din et lengre og friskere liv!

Hannkatt

 

Hvorfor kastrere?

Ved kastrering blir kattens testikler og reproduksjonsevne fjernet. Produksjonen av kjønnshormoner i testiklene blir da også borte, slik at katten ikke har det samme behovet for å patruljere nabolaget og forsvare/urinmarkere reviret sitt.

Du får som regel en mer hjemmekjær katt, og slipper stadige konfrontasjoner med nabokattene med bittsår som resultat. Samtidig unngår du urinmarkering innendørs, og naboene slipper å høre på nattlige «serenader».

Virus som FIV (kattens AIDS-vius) og FeLV overføres via seksuell omgang og bittsår, og kastrering er derfor med på å redusere faren for disse sykdommene.

Ved å kastrere katten din tar du ditt ansvar som katteeier, og er med å kontrollere antall uønskede kattunger og villkattbestanden.

 

Når kastrere?

Det er en fordel å kastrere når katten er ca. 5-6 måneder gammel, før den blir kjønnsmoden. I enkelte tilfeller kastrerer vi også tidligere.

 

Inngrepet

Kastrering er et enkelt og trygt inngrep så lenge katten er frisk. Katten skal redusert fôrmengde samme dag som den skal opereres. Vann kan de få helt frem til inngrepet. Katten bringes inn om morgenen til en preoperativ helsesjekk. Vi gir først en bedøvende sprøyte samt smertestillende, og når den sover forberedes operasjonsstedet sterilt. Testiklene fjernes gjennom et lite snitt i pungen. Etter operasjonen hviler katten i et bur, og blir hos oss til den er trygt ute av narkosen.

 

Hjemme

Når katten er hjemme igjen bør den få ligge et lunt sted der den kan slappe av. Bedøvelsen går gradvis ut av kroppen. Den kan ha litt problemer med blærefunksjonen samme kveld, slik at den kan tisse på seg. Det skal ikke blø fra såret. Dersom dette skulle skje, er det en blodåre som har åpnet seg, og du må da kontakte dyrlege slik at blødningen blir stoppet. Katten skal ikke slikke på operasjonssåret, det kan da bli betennelse i såret. Bruk eventuelt en krage dersom katten prøver å slikke seg på operasjonsstedet. I løpet av 2-3 dager har såret lukket seg, og katten kan få komme ut igjen. Det er ingen sting å fjerne. Det er en fordel å holde katten inne et par dager etter operasjonen, slik at såret får gunstige betingelser for å gro. Såret skal være tørt og rent.

 

Identitetsmerking

Det er en fordel å identitetsmerke katten samtidig som den kastreres. Den kan da finne tilbake til deg dersom den skulle bli skadet eller komme bort. Vi får av og til inn skadede katter på villstrå der vi ikke klarer å finne eier. Vi setter inn en liten databrikke (ID-chip) mellom skulderbladene som har et elektronisk nummer som vi registrerer i et register (Dyreidentitet), sammen med ditt navn og telefonnummer. Oftest setter vi også et lite merke i øret der det står «ID», slik at alle som finner katten kan se at den hører hjemme et sted.

 

Vaksinasjon

I Norge vaksinerer vi regelmessig mot kattepest og katteinfluensa. Katteinfluensa er en virussykdom som gir symptomer fra luftveiene, og som vi ser ganske ofte. Kattepest opptrer fra tid til annen og gir alvorlig sykdom. I større kattehold med stort smittepress kan det også være aktuelt å vaksinere mot FIP (Felin Infeksiøs Peritonitt) eller Chlamydia. Dyrlegen vil gi deg råd om hva som er aktuelt for din katt. Vaksinasjonen kan gjøres samtidig som kastreringen, dersom den ikke allerede er vaksinert som kattunge, og revaskineres etter 4-6 uker. Det anbefales å vaksinere katten årlig for å opprettholde beskyttelsen.

 

Urinveisblokkering

Noen katter kan utvikle urinveisblokkering. Grus/krystaller samler seg da opp og tetter urinrøret. Fedme disponerer for dette. Urinveisblokkering kan oppstå hos katter i alle aldre. Symptomene er at katten vil forsøke å urinere uten at det kommer særlig mye urin, og den vil ha smerter. Katten kan ha en spent buk, og vi kjenner blæra som en liten ball. Dette er en tilstand som krever rask veterinærbehandling. Urinstoffer hoper seg opp i kroppen og skaper en forgiftningstilstand. Kontakt da dyrlege straks!

 

Fôring av kastrert katt

Katter som er kastrert vil ofte føre en mer bedagelig livsstil, og en bør være nøye med å regulere energiinntaket i forhold til aktivitetsnivået. Katten skal holde vekta nede. På grunn av lavere energiomserning etter at kjønnshormoner er fjernet, stynker energibehovet med 30 %. Vi anbefaler å bruke fôr beregnet på kastrerte katter som både er regulert i energinivå (lavkalori), samt reduserer

dannelsen av krystaller i urinen.

 

Ved kastreringen får du med deg en prøve på et fôr som forebygger at disse problemene oppstår, og er noe som katten bør få hele livet.

 

4 gode grunner til kastrering:

  • Du sørger for at katten DIN ikke blir opphavet til små kattunger som går et tøft liv i møte, eller må bøte med livet fordi de er uønsket!

  • Beskytter mot bittskader og infeksjonssykdommer fordi kastrerte katter sloss mindre

  • Stopper urinmarkering og patruljering av nabolaget (tar vare på naboforholdet)

  • Kastrering vil gi katten din et lengre og friskere liv!